Научные конференции

Киев, 2008

Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальна медицина – практиці охорони здоров’я»

«Опыт применения мультинутриентной функциональной композиции "Grinization" у больных гипертонической болезнью с метаболическим синдромом».

Ігрунова К.М. (д.м.н., керівник ЦНДЛ НМАПО ім.П.Л.Шупика)#метаболический синдром#сердечно-сосудистые заболевания#все

Киев, 2008

Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальна медицина – практиці охорони здоров’я»

«Можливості корекції тромбоцитопенії при вірусному уражені печінки»

Печінка А.М. (д.м.н., завідувач кафедрою інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця), Голубовська О.А. (к.м.н., доцент кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця)#тромбоцитопения#все

Киев, 2008

Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальна медицина – практиці охорони здоров’я»

«Вплив на імунний статус хворих гепатитом МНФК «Грінізація»

Лісяний М.І. (д. м. н., професор, завідувач відділом нейроімунології Інституту нейрохірургії АМН України)#гепатит#все

Киев, 2008

Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальна медицина – практиці охорони здоров’я»

«Використання функціонального живлення в лікуванні хворих неалкогольним стеатогепатитом»

Анохіна Г.А. (д.м.н., професор кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії, НМАПО ім.П.Л.Шупика)#стеатогепатит#все

Киев, 2008

Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальна медицина – практиці охорони здоров’я»

«Дослідження впливу МНФК «Грінізація» Грін Мікс і Грін Про на процеси антиоксидантного захисту за умов розвитку експериментального токсичного гепатиту»

Остапченко Л.І. (д.б.н, професор, Київський національний університет ім. Тараса Шевченко), Дробінська О.В. (к.б.н, Київський НУ ім. Тараса Шевченко)#гепатит#все

Киев, 2008

Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальна медицина – практиці охорони здоров’я»

«Терапевтичні підході до лікування хронічного панкреатиту на тлі ожиріння з використанням МНФК «Грінізація»

Губергриц Н.Б. (д.м.н., професор, зав. кафедри внутрішніх хвороб Донецького НМУ ім. М. Горького, голова Донецького обласного відділення Української гастроєнтерологичної Асоціації)#панкреатит#ожирение#все

Киев, 2008

Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальна медицина – практиці охорони здоров’я»

«Метаболічний синдром і стеатоз печінки у хворих вірусним гепатитом С та їх корекція МНФК «Грінізація»

Голубовська О.А. (к.м.н., доцент кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ)#гепатит#метаболический синдром#все

Киев, 2008

Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальна медицина – практиці охорони здоров’я»

«Біологічні передумови та обґрунтування використовування мультинутрієнтного функціонально-пептидного комплексу Грінізація в медичній практиці».

Донченко Г.В. (д.б.н., професор, член-кореспондент НАН України, зав. відділом біохімії і коферментів Інституту біохімії ім. А.В. Палладіна)#все

Киев, 2008

Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальна медицина – практиці охорони здоров’я»

«Грінізація» як метод реабілітації у хворих злоякісними новоутворюваннями

Мясоєдов Д.В. (д.м.н., професор, заслужений діяч наукі і техніки України, НМАПО ім.П.Л.Шупика)#все#онкореабилитация

Киев, 2008

Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальна медицина – практиці охорони здоров’я»

«Сучасні погляди на ефективність застосування методу «Грінізація» в клініці внутрішніх хвороб»

Добрянський Д.В. ( завідувач науково-дослідного відділу Інституту здоров’я нації)#все

Показать еще